top of page

Inspirationsföredrag inför Marguerite

Föreläsning

Legenden om Faust har lett till spännande musikdramatik


Den store Goethe och hans episka Faustdrama ska nu bli en nyskriven operamusikal med helt annorlunda infallsvinklar på verkets tillkomst och karaktärer. Det är ingen överdrift om man påstår att Faust gett upphov till en mångfald av musikaliska opus – operor, symfonier, oratorier, kantater, burlesker och musikaler. Lasse Walldov har grävt i sina skivsamlingar och hittat ett rejält knippe intressanta musikexempel från flera av dessa Faustbaserade tonsättningar – vissa av dem klart unika och orättvist bortglömda.

bottom of page