top of page

Historien bakom Ystads riksteater

Riksteaterns publikorganisation bildades 11 september 1933 vid ett sammanträde på Hotell Continental i Ystad.


Bankkamrer Erik Wiberg valdes till ordförande och deltagarna antog riksorganisationens normalstadgar som sina egna.

Styrelseledamöter blev förutom Erik Wiberg, rektor Erik Wallén, chefredaktör Elias Nilsson, bokhandlare Sixten Ericsson och fru Sigrid Arvidsson. Suppleanter blev Ivar Åstrand, Wiktor Blomgren och Gösta Langenfeldt. Revisorer blev Knut Körling, Ernst Andersson (sedermera mera känd med efternamnet Järegård) och J O Persson. Samma år noterar styrelsen att det finns risk för överteckning och att man måste dra in på marknadsföringen!

24/5 1934.

Årsmötet lockade 13 deltagare som hade en intensiv diskussion om vilka rabatter som skulle gälla på föreställningarna.  Blancheteatern spelade ”Vi Hallams” till en kostnad av 300 kronor plus 50 procent av nettot.  Uppgörelsen gav föreningen en vinst på 40,02 kronor.

Shadow Show
operahus

24/5 1937

Föreningen fick nya suppleanter i stadsbibliotekarie Inga Lindahl och banktjänsteman Thure Thyblad.  Föreningen engagerade en medlemsvärvare som fick 25 öre för varje ny medlem.  För att stärka kassan ordnade styrelsen offentlig dans på Contan och man fick ett bidrag på 500 kronor från Ystads Sparbank.

1939-40

Två föreställningar måste ställas in på grund av snöhinder och svårigheter att värma upp teatern.

Tappningteater Glasögon
I teatern

11/9 1944

Föreningen begärde för första gången anslag från stadsfullmäktige, 1 000 kronor. Man beslutade också att låta Malmö stadsteater svara för årets föreställningar.

21/5 1952

Här dyker den första ekonomiska rapporten upp i årsmötesprotokollet. Föreningen hade under året 363 medlemmar, inkomster av biljettförsäljning blev 27 362,97kronor och årets vinst blev 220,55 kronor! Årsmötet beslutade också stänga av dem som slarvar med att lösa ut sina abonnemangsbiljetter.

Pianist
Färgade Teater Lights

27/5 1953

 Årsavgiften bestämdes till 4 kronor och revisorerna fick liksom styrelseledamöterna fribiljetter. Intresset för teater växer och styrelsen funderar på att dubblera föreställningarna.

2008

firade Ystads och en del andra riksteaterföreningar runt om i Sverige 75 års jubileum.

Operasångare
bottom of page